กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรม งามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ    พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์ โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคารสถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการสถาน ศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อการสอนออนไลน์
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  สื่อการสอนออนไลน์
  แบบทดสอบออนไลน์


   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ

 ข่าวประชาสัมพันธ์


(คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน)

(คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น ประจำปี 2565 - 2568

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อชมคลิปการฝึกซ้อมด้านหุ่นยนต์)


กิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ฯ 8-9,21-22 ธันวาคม 2564 จัดโดย สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ (ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก ครูพัชยา นันทเศรษฐศิริ)


ห้องเรียนออนไลน์ ท.2
1 คิด 1 คลิป เล่นเพื่อเรียนรู้
dltv dltv
คู่มือนักเรียน
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2564

 ภาพกิจกรรม
runnerup
  สรุปผลสอบเข้า ม.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
learn online
ภาพประทับใจ ที่ผู้ปกครองร่วมกันถ่ายและส่งมาให้ครูประจำชั้นดูขณะกำลัง เรียนออนไลน์ ช่วง โควิด-19

เพจ

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผอ
ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร.เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
  ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร.เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษา


โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โทร 0897331452 email: arirat048@gmail.com